Serial Pemikiran Perempuan adalah kumpulan pemikiran perempuan yang inspiratif dan mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat terutama perempuan. Pada seri 3 ini mengangkat pemikiran Raden Ayu Lasminingrat, perempuan sunda yang menerbitkan buku di tahun 1875. Pemikiran yang diangkat adalah tentang tulisan dan kiprahnya.

Iklan