Serial Pemikiran Perempuan adalah kumpulan pemikiran perempuan yang inspiratif dan mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Pada seri 1 ini mengangkat pemikiran Raden Ajeng Kartini. Pemikiran yang diangkat adalah pemikirannya tentang perkawinan.